ยอดรวม:0 ฿
Your shopping cart is empty!

เนื่องจากความปลอดภัยของผู้บริโภคคือสิ่งที่ ฮาจังนะ! ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง การตรวจสอบภาชนะที่ใช้สัมผัสกับอาหารจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงดำเนินการตรวจวิเคราะห์ภาชนะที่เราจำหน่ายให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง โดยเริ่มจาก ชุดถ้วยซุปมิโซะ เป็นอันดับแรก ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บของผู้ให้บริการตรวจประเมินที่น่าเชื่อถือนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ไม่พบสารปนเปื้อนในสภาพการใช้งานจริง

วิธีการทดสอบของผู้ให้บริการตรวจประเมินที่น่าเชื่อถือจะใช้สารละลาย 4 ชนิดในการทดสอบ ได้แก่

  • น้ำกลั่น (ใช้แทนน้ำเปล่า)
  • น้ำมันมะกอก (ใช้แทนน้ำมัน)
  • เอทานอล และ (ใช้แทนด่าง)
  • อะซิติก แอซิด (ใช้แทนกรด)

การทดสอบจะกระทำภายใต้อุณหภูมิที่จุดเดือด 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของอาหารชนิดต่างๆ ที่มีอยู่โดยทั่วไป ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าภาชนะของเราจะปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนเมื่อต้องสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูง

หมายเหตุ วิธีการตรวจนี้ ปฏิบัติตามมาตรฐานของ European Commission Directive 2002/72/EC and Its Amendments

หนังสือรับรองผลการทดสอบจากผู้ให้บริการตรวจประเมินที่น่าเชื่อถือ


รายการเครื่องครัวญี่ปุ่น

Search

PRODUCTS CATEGORIES