ยอดรวม:0 ฿
Your shopping cart is empty!
×

คำเตือน

สร้างรายการเมนูมายัง VirtueMart

ศาสนาเก่าแก่ของญี่ปุ่นก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้าไปเผยแพร่ในญี่ปุ่น คือศาสนาชินโต (神道 Shintō) แปลว่า วิถีทางแห่งเทพเจ้า และวิถีทางที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าก็คือวิถีทางแห่งธรรมชาตินั่นเอง วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจึงอิงกับธรรมชาติ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารก็เช่นกัน ภาชนะอาหารญี่ปุ่นต่างๆ ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบัลดาลใจจากธรรมชาติ

ชุดเซรามิคลาย Volcano ถ่ายทอดให้เห็นถึงสัจธรรมผ่านการระเบิดของภูเขาไฟ ที่มีความร้อนแรงถึงขีดสุดในวันที่ระเบิดออกมาเป็นสีส้มแดง เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับสงบลงเป็นสีดำ ตั้งตระหง่านอย่างสงบ ดังเช่นภูเขาไฟฟูจิ ที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นภูเขาไฟเช่นกัน เซรามิคลาย Volcano สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ของชาวญี่ปุ่นอย่างแยบคาย ลวดลายโทนเข้มช่วยขับสีสันของเมนูอาหารให้โดดเด่นกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัวที่สุด

 


รายการเครื่องครัวญี่ปุ่น

Search

PRODUCTS CATEGORIES