ยอดรวม:0 ฿
Your shopping cart is empty!

ไม้ฮิโนกิ (Hinoki)

ไม้ฮิโนกิ (Chamaecyparis obtusa) เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมในตัว มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถต่อต้านแบคทีเรียได้ดี จึงเป็นไม้ที่ใช้สำหรับก่อสร้างพระราชวังอิมพีเรียล และวัดวาอารามต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นไม้ชนิดเดียวที่นำมาทำถังไม้อาบน้ำสำหรับจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น สำหรับไม้ฮิโนกิที่จะนำมาใช้งานได้ต้องมีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป และไม้ฮิโนกิเจริญเติบโตในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,000-3,000 ฟุต ไม้ฮิโนกิจัดเป็นไม้ประเภทเนื้ออ่อน (แต่มีความแข็งกว่าไม้สักประมาณ 2 เท่า) และเนื้อไม้จะคงความแข็งจนกระทั่งอายุ 200 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากนั้นความแข็งของเนื้อไม้จะลดลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลา

Hinoki Wood Diagram

แผนภาพแสดงความแข็งแรงของเนื้อไม้ฮิโนกิเปรียบเทียบกับอายุ (ปี)

 


รายการเครื่องครัวญี่ปุ่น

Search

PRODUCTS CATEGORIES