ยอดรวม:0 ฿
Your shopping cart is empty!
×

คำเตือน

สร้างรายการเมนูมายัง VirtueMart

ฮาจังนะ! คือผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตกล่องเบนโตะด้วยวัสดุที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุดในราคาที่เหมาะสม โดยเราใช้วัสดุพลาสติกเกรดพิเศษที่สามารถใช้ร่วมกับอาหารได้ (Food Grade) ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคจากสิ่งปนเปื้อนแล้ว เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปนานๆ ผู้บริโภคยังปลอดภัยจากสาร Bisphenol A-Free) อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่เราเริ่มต้นผลิตเป็นอันดับแรกคือ กล่องเบนโตะใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาร Bisphenol A (BPA)โดยปกติแล้วพลาสติกทั่วไปนั้นหากมีการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน พลาสติกเหล่านั้นจะมีการปลดปล่อยสาร BPA ออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมอง ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ลดประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กทารกได้รับสารนี้เข้าไป จะส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ดังนั้นพลาสติกประเภทที่ปลอดจากสาร BPA (BPA-Free) จึงถูกนำมาใช้กับขวดนมเด็กและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทารกอย่างแพร่หลาย


รายการเครื่องครัวญี่ปุ่น

Search

PRODUCTS CATEGORIES